Skip to content

OVK

OVK i Stockholm

Du som fastighetsägare har som skyldighet att se till att din fastighet får en Obligatorisk Ventilationskontroll, en så kallad OVK, regelbundet. Om du ska sälja din fastighet, byta ventilationssystem eller har en återkommande OVK inplanerad skall OVK utföras av en certifierad kontrollant. På JB-Profiler har vi riksbehörighet för att genomföra OVK och våra besiktningsmän är certifierade enligt satta standarder. Är din fastighet i behov av en OVK är du varmt välkommen att boka din besiktning genom oss. Kontakta oss på JB-Profiler AB så berättar vi mer.

Mer om Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. På JB-Profiler är våra kontrollanter certifierade och vi utför OVK i hela Stockholmsområdet med omnejd.

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning).

 

Vad görs vid en OVK?

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att:

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten:

  • kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
  • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

HÄR kan du läsa mer om vad Boverket säger om OVK.

Kontakta oss, vi hjälper er.

Företaget drivs av Daniel och Maria Östby samt Ulf Renner. Tveka inte att kontakta någon av oss med dina frågor och funderingar.