Ventilation är ett sammanfattande begrepp för luftdistribution, luftspridning och luftväxling.
Bra ventilation minskar halten av föroreningar i luften men tar inte bort allt.

För att uppnå bra ventilation behövs en viss storlek på luftväxlingen men det är också viktigt att den luft som tillförs i ett rum, tilluft, är ren och att den tillförs de delar av lokalerna där personer vistas och på ett sådant sätt att inte besvärande drag uppstår.

Luftföroreningar påverkar människans andningsvägar, ögon, hud och inre organ. Luft inomhus kan innehålla flera hundra olika föroreningar. Vart tredje barn och var fjärde vuxen har någon form allergi eller annan överkänslighet men orsakerna till det är omdiskuterat.

Vi på JB-Profiler AB har lång erfarenhet av att ta fram förslag och lösningar på olika problem för att skapa den miljö ni trivs i.

Här på vår hemsida kan Ni se Er om och gärna ta kontakt med oss för att få den hjälp Ni behöver.

bg03

Offertförfrågan