Skip to content
ventilation
Våra tjänster
Bland våra tjänster finner du således allt ifrån att utföra ritningar och övergripande planering av ventilationssystem, till tjänster inom montage och underhåll.

Ventilation är ett sammanfattande begrepp för luftdistribution, luftspridning och luftväxling.

För att uppnå bra ventilation behövs en viss storlek på luftväxlingen men det är också viktigt att den luft som tillförs i ett rum, tilluft, är ren och att den tillförs de delar av lokalerna där personer vistas och på ett sådant sätt att inte besvärande drag uppstår.

Luftföroreningar påverkar människans andningsvägar, ögon, hud och inre organ. Luft inomhus kan innehålla flera hundra olika föroreningar. Vart tredje barn och var fjärde vuxen har någon form allergi eller annan överkänslighet men orsakerna till det är omdiskuterat.

Vi på JB-Profiler AB har lång erfarenhet av att ta fram förslag och lösningar på olika problem för att skapa den miljö ni trivs i. Här på vår hemsida kan Ni se Er om och gärna ta kontakt med oss för att få den hjälp Ni behöver.

Våra referenser

Intresserad? Vi ringer upp dig!

Fyll i ditt telefonnummer nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.