Skip to content

Injustering

Injustering av ventilationssystem

En injustering av ventilationssystem görs alltid i samband med en ombyggnation eller installation. Detta gör vi för att säkerställa att ventilationssystemet uppnår rätt luftkvalitet i respektive utrymme. Nödvändiga anpassningar genomförs och efteråt kontrolleras injustering och luftflöden regelbundet i samband med OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll.

Med ett injusterat ventilationssystem minskar risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- eller eventuella radonproblem. En korrekt utförd injustering är även en viktig komponent för effektiv energianvändning. Upplever du för högt eller lågt luftflöde, för hög temperatur eller onödigt tryckfall kan en injustering av ventilationssystemet vara nödvändigt. Vi på JB Profiler klarar injusteringar av samtliga förekommande ventilationssystem.

Kontakta oss så berättar vi mer.

För högt luftflöde

Ett ventilationssystem med för lågt frånluftsflöde kan leda till olika typer av konsekvenser och följdproblem. Det kan till exempel leda till övertryck i byggnaden, vilket i sin tur kan orsaka mögel- och fuktproblem och ett försämrat inomhusklimat. Något som på sikt kan vara en hälsofara för de som vistas i byggnaden.

När vi på JB Profiler misstänker ett lågt luftflöde i ventilationssystemet identifierar vi vad som orsakat det låga luftflödet och gör nödvändiga injusteringar.

För lågt luftflöde

När ett rum saknar tillräckligt med luft finns det risk för att det övergripande luftflödet måste höjas för att kompensera brist. Ett förhöjt luftflöde kan vara en riktig energibov. Det går åt extra energi för att värma denna luft och fläktarna måste jobba hårdare för att driva runt luften, vilket gör att än mer energi krävs. Förutom en förhöjd energikostnad finns det risk för att ett övertryck skapas som på sikt kan leda till fukt- och mögelproblem.

Om du misstänker ett högt luftflöde i ditt ventilationssystem rekommenderar vi dig att ta kontakt med oss på JB Profiler omgående. 

För hög temperatur

Felaktigt injusterade luftflöden kan ge flera sidoeffekter – till exempel för hög temperatur. Det kan bero på att någon höjer temperaturen i enskilda rum eftersom det upplevs vara kallt eller att temperaturen i inluften höjs. När mer värme tillförs, på ett eller annat vis, så ökar energiförbrukningen och det blir i längden ett dyrt problem.

Upplever du att temperaturen är för hög kan du alltid ta kontakt med oss på JB Profiler. Våra skickliga installatörer gör nödvändiga injusteringar för att reglera temperaturen och förbättra.

Onödigt tryckfall

Enkelt förklarat så går injustering av ventilationssystem ut på att det don (alltså den anordning för till- eller bortförsel av luft) som befinner sig längst bort från fläkten ska ha så lite tryckfall som möjligt. Om det här är fel inställt, till exempel med onödigt hög inställning, så måste fläkten jobba extra hårt för att luften ska tryckas hela vägen fram. Det gör i sin tur att det går åt mer el för att driva fläktar – en kostsam energibov.

När vi på JB Profiler installerar ett nytt ventilationssystem säkerställer vi alltid att injusteringen är korrekt utförd. Upplever du ett onödigt tryckfall eller andra problem med ditt ventulationssystem är du varmt välkommen att ta kontakt med oss. 

Kontakta oss, vi hjälper er.

Företaget drivs av Daniel och Maria Östby samt Ulf Renner. Tveka inte att kontakta någon av oss med dina frågor och funderingar.