Skip to content

Styr & regler

Styr & regler till ventilationssystem

Styr & reglersystem till ventilationen är nödvändiga för att en fastighet ska fungera på rätt sätt. Styr- och reglersystemet styr i princip alla fastighetens tekniska funktioner, såsom ventilation, kyla, värme, varmvatten och belysning. Med hjälp av vår teknik har du möjlighet att få en bättre värme & ventilation inomhus. Vårt innovativa ventilationssystem optimerar luftflödet i rummet till de områden där du befinner dig. Detta ger en bättre inomhusmiljö. På JB Profiler erbjuder vi installation och service av styr- & reglersystem.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kort om styr- och reglersystem

Vad är egentligen styr och regler? Styr är förkortning för styrning, till exempel när man slår av och slår på fläktar och pumpar. Regler står för reglering, till exempel av temperatur i en fastighet. Med rätt reglerteknik installerad kommer VVS, kyl- och värmesystemen i din fastighet att fungera väl tillsammans.

Energibesparing med rätt reglersystem

Med rätt reglersystem kan du spara energi i din bostad eller byggnad. En fastighet behöver ha väl fungerande styr- och reglerteknik för att inomhusklimatet ska vara bra att vistas i och för att driftskostnaderna inte ska bli alltför höga. En smart fastighet är energioptimerad så att miljöpåverkan från boende och företag blir minimal.

Vi optimerar styr- och reglersystem

Energianvändningen från lokaler och bostäder står för över en tredjedel av den totala användningen. Genom att energieffektivisera fastigheter med moderna reglersystem går det att minska byggnadernas miljöpåverkan. Vårt företag ser över ditt styr- och reglersystem och optimerar din reglerutrustning. Genom att ha ett effektivt värmesystem kan du få ner byggnadens energikostnader och samtidigt förbättra inomhusmiljön.

Det är viktigt att utgå från en energideklaration med tillhörande besiktning för att kunna utföra rätt åtgärder i din byggnad. Genom att bygga och renovera med utgångspunkt från en övergripande överblick över systemet kan du skapa ett bra inneklimat och ett lågt energibehov.

Vi kan rekommendera ett bra reglersystem utgående från din energideklaration. Kontakta oss idag för rådgivning och service vad gäller styr- och reglersystem.

Erfarna hantverkare inom styr- och reglerteknik

Om du behöver service på ditt värme- och ventilationssystem, kontakta oss. Vi har kompetenta hantverkare som gärna ser över ditt system och optimerar det efter dina behov. Genom att utnyttja det ROT-avdrag som nu finns har du möjlighet att få ner kostnaderna för renovering av ditt värme- och ventilationssystem.

Kontakta oss, vi hjälper er.

Företaget drivs av Daniel och Maria Östby samt Ulf Renner. Tveka inte att kontakta någon av oss med dina frågor och funderingar.